Pris


Privat

Individuella samtal 1200 kr / 45 minuter


Parsamtal 1400 kr / 45 minuter


Företag, organisationer och försäkringsbolag

Pris efter förfrågan/offertRegler kring återbud

Uteblivet besök och återbud senare än två arbetsdagar före bokat besök debiteras.


Sekretess

Som psykolog arbetar jag under strikt tystnadsplikt.


Försäkring

Som psykolog arbetar jag under tillsyn av IVO och Socialstyrelsen. Via mitt medlemskap i psykologförbundet och psykologföretagarna omfattas den som träffar mig av en patientförsäkring gällande personskada enligt patientskadelagen (1996:799).


I kontakten med en yrkesperson med legitimation innebär det att du har ett lagstadgat skydd och en trygghet i att du erhåller en behandling som bedrivs i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet.