Pris


Privat

Individuella samtal 1250 kr / 45 minuter


Parsamtal 1500 kr / 45 minuter


Företag, organisationer och försäkringsbolag

Pris efter förfrågan/offertRegler kring återbud

Uteblivet besök och återbud senare än två arbetsdagar före bokat besök debiteras.


Sekretess

Som psykolog arbetar jag under tystnadsplikt.


Försäkring

Som psykolog arbetar jag under tillsyn av IVO och Socialstyrelsen. Via mitt medlemskap i psykologförbundet och psykologföretagarna omfattas den som träffar mig av en patientförsäkring gällande personskada enligt patientskadelagen (1996:799).


I kontakten med en yrkesperson med legitimation innebär det att du har ett lagstadgat skydd och en trygghet i att du erhåller en behandling som bedrivs i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet.